Aç Gözlülük Üzerine …

Aç Gözlülük

Aç gözlülük kimse tarafından hoş karşılanmayan, hep karşı tarafa da zarar veren, en kötü davranışlardan biri.

Aç Gözlülük

Sözlüğe göre açgözlülük;

Aç gözlü olma durumu, tamah, tamahkârlık, gözü doymama.

Aç gözlülük etmek: Arsızca davranmak, gözü doymamak.
(http://www.lugatim.com/s/a%C3%A7g%C3%B6zl%C3%BCl%C3%BCk)

AÇ GÖZLÜLÜĞÜN HAZİN SONU :

Aç gözlü olmak ile ilgili çok güzel bir olaya rastladım. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim.

Olay 1506’da Frankfurt’ta kaydedilmiştir.

Bir tüccar, 800 lonca kaybeder. 

Yoldan geçen bir marangoz da tesadüfen bu tüccarın çantasını bulur.   

Marangoz cüzdanı bulduğunu kimseye söylemez ve bu kadar çok para kaybının fark edilmesinin mümkün olmadığını değerlendirirerek sahibinin bu parayı arayacağını düşünür.  

800 lonca ne kadardır?

O zaman, 40 lonca için iyi bir at satın alınabildiğinde yaklaşık 20 at bedeli kadardır.

Bir gün marangoz kiliseye gider. 

Rahibin, Frankfurt’a giren tüccarın 800 lonca kaybettiğini ve bulanın   100 lonca ile ödüllendirileceğini duyurur.

Bunun üzerine marangoz parayı getirir ve Rahibe teslim eder.

Tüccar gelir ve çantayı alır. 

Ancak marangoza, vaad etmiş olduğu 100 loncayı ödemeyi reddeder. 

Marangoza 5 lonca uzatır. Marangoz tüccara sözünü tutmasını  söyler.

Açgözlü tüccar, vaat edilen 100 loncayı vermemek için cüzdanında 800 değil 900 lonca olduğunu iddia eder. 

Marangozun çantadan para aldığını iddia eder.

Rahip, marangoz için ayağa kalkar.

Marangozu tanıdığını ve onun dürüst bir adam olduğunu söyler. 

Asla böyle bir şey yapmayacağını söyler.

Tartışma kızışır. Rahip, tüccarı ve marangozu Frankfurt mahkemesine götürür.

Hakim süreci başlatır.

Tüccara, İncil’e elini  koyarak 

“900 lonca kaybettiğini”

 yemin etmesini söyler. Tüccar tereddüt etmeden elini İncil’e koyar ve yemin eder.

Yargıç, marangoza 

“800 lonca bulduğuna”

yemin etmesini söyler. Marangoz da elini İncil’e bastırarak yemin eder.

Herkes merakla hakimin kararını beklemektedir. Hakim her şeyin gün gibi açık olduğunu belirterek, 

“Marangoz 800 lonca buldu ve 

Tüccar ise 900 lonca kaybetti. 

Yani marangozun bulduğu kese ,

Tüccarın değil… Dolayısıyla marangozun bulduğu   para, 

“sahibi çıkmadığına göre Marangozun kendisine aittir”. 

Tüccar ise  kaybettiği  900 loncasını aramaya devam edebilir” ,

kararını verir…

Photo by Thomas Park on Unsplash

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.